بر اساس موج شماری نمودار روزانه، در محدوده موج ۵ نزولی هستیم و اهداف قیمتی ۴۸۵، ۴۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰ و ۳۶۵ به عنوان کف دره موج ۵ قابل پیش‌بینی است. اوسیلاتور هم در محدوده اشباع خرید قرار دارد و حرکت نزولی نمودار را تایید می‌کند.

در نمودار هفتگی در محدوده موج ۵ صعودی هستیم. اهداف قیمتی ۱۰۰۰، ۱۱۰۰ و ۱۱۵۰ برای انتهای موج ۵ قابل تصور است. نقاط مقاومتی ۷۰۰، ۷۸۰ و ۸۷۰ در طول موج ۵ وجود دارند. اوسیلاتور هم در محدوده اشباع فروش قرار دارد و حرکت صعودی سهم در نمودار هفتگی را تایید می‌کند.