در نمودار روزانه، موج سوم کامل شده و به مقاومت ۴۰۰ تومان رسیده است. ایجاد موج اصلاحی چهارم و رسیدن قیمت‌ها تا سطوح حمایتی ۳۶۰ و ۳۴۵ تومان محتمل است. اوسیلاتور هم در روند نزولی و در کانال میانی، حرکت به سمت منطقه اشباع فروش را نشان می‌هد.

 

 

در نمودار هفتگی در میانه موج ۵ هستیم و به ترتیب، سطوح مقاومت ۴۰۰، ۴۱۰، ۴۵۰ و ۴۶۰ پیش رو هستند که سطوح قیمتی ۴۵۰ و ۴۶۰ به عنوان پایان موج ۵ محتمل‌تر به نظر می‌رسند. اندیکاتور هم در باند میانی رو به بالا در حال حرکت به سمت منطقه اشباع خرید است.